Historia Tiedontallennuksen historiaa

Karjala-tietokanta –hanketta aloitettiin suunnitella 1980-luvulla. Esikuvana oli Ruotsissa jo 1970-luvulla aloitettu Demografiska databasen –hanke, jossa tietokantaa muodostetaan ruotsalaisista vuosien 1600-1900 kirkonkirjoista.

Tämä Uumajan yliopiston yhteydessä nykyään toimiva tutkimus-ja tiedonkeruuhanke ylläpitää tallennustoimintaa edelleen kolmella eri paikkakunnalla ja kokonaisuudessaan hanke työllistää runsaat seitsemänkymmentä henkilöä.

Vuonna 1988 Karjala-tietokannan suunnittelutyöhön palkattiin kaksi henkilöä ja vuonna 1990 perustettiin Karjala-tietokantasäätiö kahden vuoden koeprojektin jälkeen. Säätiön toiminnan tavoitteeksi asetettiin luovutetun Karjalan kirkollisten väestöasiakirjojen tallentaminen atk-tietokantaan, jotta niiden tiedot olisivat helpommin tutkijoiden käytettävissä.

Karjala-tietokannan tallennustyön alkuvaiheessa tietokannan kooksi arvioitiin noin 7 miljoonaa henkilötietuetta (tietue muodostuu kirkonkirjan yhden rivin henkilömerkinnästä lisätietoineen). Työn edetessä arvio on todettu aivan liian pieneksi. Tähän mennessä tietokantaan on tallennettu jo yli 10 miljoonaa henkilötietuetta.Lataa Päivi Happosen Sukututkimuksen Asiakirjaopas (PDF)


 1. Karjala-tietokantaan tallennettujen tietueiden määrässä saavutettiin miljoonan raja.

  1999

 2. Karjala-tietokannan koko kasvoi kahteen miljoonaan tallennettuun tietueeseen.

  2001

 3. Karjala-tietokannan henkilötietueitten lukumäärä kohosi kolmeen miljoonaan.

  2002

 4. Karjala-tietokannan koko kasvoi neljään miljoonaan henkilötietueeseen.

  2004

 5. Karjala-tietokantaan tallennettujen tietueiden määrässä saavutettiin viiden miljoonan raja.

  2005

 6. Karjala-tietokannan koko kasvoi kuuteen miljoonaan henkilötietueeseen.

  2007

 7. Karjala-tietokannassa oli jo seitsemän miljoonaa henkilötietuetta.

  2008

 8. Karjala-tietokannan koko kohosi kahdeksaan miljoonaan tietueeseen.

  2009

 9. Karjala-tietokannassa oli jo yhdeksän miljoonaa henkilötietuetta.

  2011

 10. Karjala-tietokantaan tallennettujen tietueiden määrässä saavutettiin 10 miljoonan raja.

  2015